Darmowa Dostawa

Polityka Prywatności i plików cookies

Adres strony, na której dostaniesz dostęp do swoich danych oraz poprosisz o ich zmianę/usunięcie:

Kliknij tutaj

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to
rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady
przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z
korzystaniem ze strony internetowej https://supermo.pl

Informacja formalna na początek – administratorem serwisu jest Grupa Liromedia sp. z o.o. NIP: 5242875555 KRS: 0000753480 REGON:
381595541 | 03-893 Warszawa, Ul. Bukowiecka 92

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz
skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres [email protected]

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie
skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

– Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie,
zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po
prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my
gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną
udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

– Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym
podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

– Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na
temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki
spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu
wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies (Ustawienia
prywatności na górze każdej strony) masz możliwość zadecydowania, czy w ramach
usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych,
czy nie.

– Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do
Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W
ramach ustawień plików cookies (Ustawienia prywatności na górze każdej strony)
możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim
przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

– Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie
nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi
YouTube.

– Korzystamy z narzędzia HotJar, które pozwala nam śledzić Twoje zachowanie na
stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy HotJar. W ramach
ustawień plików cookies (Ustawienia prywatności na górze każdej strony) możesz
zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku ze
śledzenia z wykorzystaniem HotJar czy nie.

– Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak
udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu
społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików
cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook,
Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

– Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.
Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące
szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych jest Grupa Liromedia sp. z o.o. NIP: 5242875555 KRS: 0000753480 REGON:
381595541 |  03-893 Warszawa, Ul. Bukowiecka 92

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie
w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów
przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę
wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 –
21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za
potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą
przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych
osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych

operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych
operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli
uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia
przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym,
jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że
wyślesz wiadomość na adres [email protected] Dołożyliśmy jednak wszelkich starań,
by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce
prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie
jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych
osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są
gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez
osoby do tego nieupoważnione.

Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym
podmiotom:

1. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 – w celu przechowywania danych
osobowych na serwerze,

2. Netcore Solutions (Pepipost) – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym
przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,

3. Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited, Singapore, Company Reg. No.
200720572D – w celu realizacji wysyłki zamówionego towaru.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych
gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych
osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia,
tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji
zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w
celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem serwisu przetwarzane są w
ramach systemu informatycznego WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym
przez h88 S.A

Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i
statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a
następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach
statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi
danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po
realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz
domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu
zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać
się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z
tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych
w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.
W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia
danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy,
to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o
odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy
wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od
umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub
procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być
ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od
umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się
przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia
roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas
Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z
naszej bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym
również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny
przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści
wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z
nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest
usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6
ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie
określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii
korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać
się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne
interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki
cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu
końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz
system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.
Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na
temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików
cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z
poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej
przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików
cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych
stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron
internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z
wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie
tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba
osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej
wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony
etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików
cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików
cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy
mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Korzystamy z narzędzia HotJar, które pozwala nam śledzić Twoje zachowanie na stronie. W
tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy HotJar. W ramach ustawień plików cookies
możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku ze
śledzenia z wykorzystaniem HotJar czy nie.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować
do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W
ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie
przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji
społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz
subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z
wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania,
wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w
logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane
są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a
ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem.

Polityka Ochrony Danych Osobowych dostępna jest pod adresem:
https://supermo.pl/polityka_ochrony_danych_osobowych.pdf, oraz udostępniana w
wiadomościach informacyjnych po złożeniu zamówienia.

Oferta Serwisu będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie
zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej serwisu wraz
ze stosownym komunikatem.

Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej
zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej serwisu.

© Copyright 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Składając zamówienie za pośrednictwem serwisu, udzielasz administratorowi pełnomocnictwa do zawarcia umowy sprzedaży w Twoim imieniu ze sprzedawcą. Szczegóły znajdziesz w regulaminie serwisu.
Supermo.pl

Koszyk

×